Om

About

Cv

Cv

LINDA LOTHE

Div…

Misc…

Arkiv

Archive

Om meg

Jeg er interessert av det narrative; fortellingen som ligger kapslet inn i ting. Sagn, myter og eventyr fungerer ofte som inspirasjon i mine prosjekt. Arbeidene kan sees på som en hyllest til det analoge, håndlagde, tidkrevende og de langsomme prosessene. Jeg jobber både med skulpturelle ting og mer bruksorienterte, der det fortellende er et felles nav.

Ved å trigge vår kollektive underbevissthet, vil jeg gjøre ting som er personlige men som kan kjennes igjen av mange. Jeg er fascinert av kontraster, og det som skjer i spenningsfeltet mellom det ”vakre” og det ”stygge”. Jeg er interessert i dualismen i tilværelsen, at det glade også er trist, eller at det eventyraktige rommer noe skummelt og dystert. I mitt kunstnerskap er jeg opptatt av å være åpen og lydhør for det som skjer i den langsomme prosessen, mellom idé og ferdig resultat.

 

About me

I work in the space between "High"- and "Low"-culture. Between Kitsch, Camp and Art, between modernity and nostalgia.

The electricity created between contrasts such as "beauty/attraction" and "ugly/repulsive" have always fascinated me.

My Objects can be purely sculptural or for everyday use, and sometimes a bit of both.

I have always collected esoteric odds and ends. From these objects I make casts or copies that I combine into new and surprising objects. To be open to what might occur during the process is paramount.

By fusing the old and the new I make new stories. Stories for me and you.

 

Avart verkstedfellesskap

I Haxthausens gate 7 på Frogner i Oslo, deler jeg verksted med keramikerne Mimi Swang, Arild Berg og Elise Kielland.

Du er velkommen til å handle direkte på mitt atelier, ta kontakt for avtale!

In Haxthausen gate 7 at Frogner in Oslo, I share a workshop with the ceramics Mimi Swang, Arild Berg and Elise Kielland.

You are welcome to visit my atelier placed on Frogner in Oslo by appointment!

Coat made by Marit Eken Kalager. Foto Marte Fæhn

Jäg och Alice / Me and Alice. Foto Marte Fæhn

Design av nettsider: Marte Fæhn: www.lucas.no

Prosjekt:

Moseskjegg og tistelstøv /
Entoloma neglegtum

Blue Collar -
White Collar

Mellan rum /
In beetween

Skulptur /
Sculpture

Vaser /
Vases

SPUNK

linda@lindalothe.no  |  +47 951 48 267  |  @janssonlothe