2002

Photographer Tom Gunnarsson was inspired to bring a live Alice in to the exhibition.

Alice in wonderland / Alice i underlandet , Galleri Format, Oslo

From the solo exhibition "Alice in Wonderland". Photographer Tom Gunnarsson was inspired to bring a live Alice in to the exhibition.

Cut from the review of Lars Elton VG 12/01/02 , Gallery Ram: "Although this exhibition is so rich both in expression and story-telling that the public would be involved, no matter what the topic was. Installation contains several tableaux, each with a small history, while it is so diverse that there are always new things to discover."


Fra separatutställningen «Alice i Underlandet». Fotograf Tom Gunnarsson ble inspirerad til å ta med en levende Alice inn i utstillingen.

Klipp fra anmeldelse  av Lars Elton i VG 1.12.02 (terningkast 5), Galleri Ram: «Skjønt denne utstillingen er så rik både i uttrykk og fortellerglede at publikums engagemang ville blitt vekket uansett hva temaet var. Installasjonen rommer flere tablåer med hver sin lille historie, samtidig som den er så mangfoldig at det stadig er nye ting å oppdage.»


Se arbeidene fra utstillingen her / See the works from the exhibition here