Entoloma Neglegtum / Moseskjegg og tistelstøv

Hyoscyamus niger / Bulmeurt
Hyoscyamus niger / Bulmeurt, detail

Hyoscyamus Niger / Bulmeurt. Foto Anders Bergersen

A cross-artistic collaborative project with dance artist Maria Lothe. The project asks questions about how artists can contribute to a more sustainable future.

These works are interpretations of nature, focusing on endangered plants. By using porcelain as a material the objects become a metaphor of the ecosystem's paradoxical fragility and strength. By displaying "nature" under a protective glass dome associations are brought to how the first Natural History museums displayed nature. A nature where man had his rightful place and where crafts were exhibited alongside pure nature.

The porcelain works are modelled by hand, some parts layered in porcelain clay many times, fired and glazed several times to achieve strength and also depth in the colours. The glasses were made by glassblower artist Vidar Koksvik.


Et tverrkunstnerisk samarbeidsprosjekt med dansekunster Maria Lothe. Prosjektet stiller spørsmål rundt hva vi som kunstnere kan bidra med for en mer bærekraftig fremtid.

Porselensarbeidene er tolkninger av naturen, med fokus på utrydningstruede planter. Ved å bruke porselen som materiale, blir objektene en metafor for økosystemets paradoksale skjørhet og styrke. Ved å putte naturen under en beskyttende kuppel av glass bringes assosiasjoner til de første naturhistoriske museenes fremstilling av naturen. En natur der mennesket hadde sin selvfølgelige plass og der kunsthåndverk ble stilt ut side om side med den rene natur.

Arbeidene modelleres for hånd, noen deler må bygges opp med porselensleire mange ganger, brennes og glasseres flere ganger. Alt for å oppnå dybde i fargene og for å oppnå nok styrke. Kuplene er spesiallaget for hånd av glassblåser og kunstner Vidar Koksvik.

 Helianthemum nummularium / Solrose, detail
Helianthemum nummularium / Solrose

 Helianthemum Nummularium / Solrose. Foto Anders Bergersen

Campanula rotundifolia / Blåklokke
Myosotis / Brokforglemmegei
Anemone hepatica / Blåveis

Campanula Rotundifolia / Blåklokke (28x19)

Myosotis / Brokforglemmegei

Anemone Hepatica / Blåveis (23 x16)

Dactylorhiza sambucina / Søstermarihånd and Myosotis / Brokførgømmegei
Vicia cassubica / Sørlandsvikke

Dactylorhiza Sambucina / Søstermarihånd and Myosotis / Brokførgømmegei

Vicia Cassubica / Sørlandsvikke

Nigritella negri / Svartkurle
Cypripedium calceolus / Marisko
Linnea Brealis / Linnea

Nigritella negri / Svartkurle (34x20x12,5)

Cypripedium Calceolus / Marisko

Linnea Brealis / Linnea (27x18)

Craterellus cornucopioides / Svart trompetsopp
Entoloma neglectum / Kremrødspore

Craterellus Cornucopioides / Svart trompetsopp (24x24)

Entoloma Neglectum / Kremrødspore (20 x25)

Mycel / Mycelium
Butomus umbellatus / Brudelys
Epipogium aphyllum / Skogfrue

Mycel / Mycelium (60x50x38)

Butomus Umbellatus / Brudelys

Epipogium Ophyllum / Skogfrue (25x17)