2013

Wondrous / Forunderlig, Det gule huset, Asker

Wondrous / Forunderlig, Det gule huset, Asker

Woundrous, Solo exhibition Det gule huset on Holmen in Asker. April 20 to May 12, 2013. 

I  made a collection of sculptures of people and animals in different situations. The themes revolve around existential challenges. I am fascinated by contrasts and what happens in the field of tension between the "beautiful" and the "ugly". I am interested in the dualism of life; that the fun can also be sad or that the adventurous contains something scary and gloomy. I use humor as a flashlight and want to illuminate the absurdity of life and our own inadequacy.


Separatutstilling «Forunderlig» i Det gule huset på Holmen i Asker. 20. april til 12. mai 2013. 

Jeg skapade en samling skulpturer av mennesker og dyr i ulike situasjoner. Temaene sirkulerer rundt eksistensielle utfordringer. Jeg fascineres av kontraster og det som skjer i spenningsfeltet mellom det «vakre» og det «stygge». Jeg er interessert i dualismen i tilværelsen; at det morsomme også kan være trist eller at det eventyrlige rommer noe skummelt og dystert. Gjennom å bruke humor som lommelykt  ønsker jeg å belyse det absurde i livet og vår egen utilstrekkelighet.