In Beetween / Mellan rum

Keramiska former – oregelbundna, rörliga, håller runt

Mellom rum / In beetween (67x20)

Hägring / Mirage 2017 (67x20)

Hägring / Mirage, detalj

Blå känsla / Blue feeling, 2017 (67x20)

Resan / Journey, 2017 (67x20)

Resan II / Journey II, 2017 (67x20)

Resan II / Journey II, detalj

Udd & stad / Sting & city II, 2017 (67x20)

Utsikt / View, 2017 (67x20)

Ceramic vessels – irregular, moving, holding, remembering

These vessels first occurred in a collaboration with my daughter, who is a dance artist. I made forms that interpreted movement but also “held” something. The pieces express movement and also motherhood; to hold and to let go.

We had a residency at R.E.D residency dance, Eina, in the summer of 2018 to develop the project. It has been shown at Tøysentralen on Tolga, Museums in Østerdalen; Ramsmoen gallery, Tynset, and the Norwegian Forest Museum, Elverum, 2019.


Keramiska former – oregelbundna, rörliga, håller runt

Dessa former har sprungit ur ett samarbetsprojekt med min dotter, som är danskonstnär. Jag skapade former som tolkade rörelsen men också «höll» något. Formerna illuderar rörelse och även moderskap: att hålla runt och att släppa taget.

Vi hade en residens på R.E.D residens dans, Eina, sommaren 2018 för att utveckla projektet. Det har vært vist på Tøysentralen på Tolga, Musea i Østerdalen; Ramsmoen galleri, Tynset, og Norsk skogmuseum, Elverum, 2019.

In beetween / Mellom rum

In Beetween / Mellom rum 2015 (67x20)

ting & city / Udd & stad

Sting & City / Udd & stad 2017 (67x20)

Mirage / Hägring
Mirage / Hägring, detail

Mirage / Hägring 2017 (67x20). Detail

Journey / Resan
Journey II / Resan II

Journey / Resan 2017 (67x20)

Journey II / Resan II 2017 (67x20)

View / Utsikt

View / Utsikt 2017 (67x20)