2021

KunstaRena

KunstaRena, kunst i periferien, hot or not 3

11-12 og 18-19 september 2021

This year's art festival shows how nature can be viewed with new eyes and how nature is affected by our use of it. The theme is not set in advance. Art is basically free and unfolds in the free growth of nature. For some, forest phenomena become a work of art, a unique tree, making a path, or moving a forest.

Into the woods we find Linda Lothe's "Another Place", which highlights the diversity of nature with magical vulnerability. 


Årets kunstfestival viser hvordan naturen kan ses på med nye øyne og hvordan naturen påvirkes av vår bruk av den. Temaet er ikke satt på forhånd. Kunsten er i utgangspunktet fri og utfoldes i naturens frie vekst. For noen blir skogsfenomener til et kunstverk, et unikt tre, lage en sti, eller å flytte en skog. 

Inn i skogen finner vi Linda Lothes «Et annet sted», som løfter frem mangfoldet i naturen med magisk sårbarhet.

www.kunstarena.no

Link til NRK Innlande, Kunstarena:
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt/202109/DKIN98091521/avspiller

KunstaRena
KunstaRena
KunstaRena

Foto: Adrian Bugge