2023

Katrine Køster Holst, Fabian Stang (ordfører i Oslo), Linda Jansson Lothe og Gunhild Vatn.

Oslo's Art stipendium / Oslo bys Kulturstipend

I received Oslo's Art stipendium. From the distribution in Oslo City Hall, 2008. Katrine Køster Holst, Fabian Stang (mayor of Oslo), Linda Jansson Lothe and Gunhild Vatn.

Oslo City's artist awards are given to individuals, groups or cultural activities that in the last or recent years have made an outstanding contribution to Oslo's art life.


Jeg mottok Oslo bys kulturstipend. Fra utdelingen i Oslo Rådhus 2008. Katrine Køster Holst, Fabian Stang (ordfører i Oslo), Linda Jansson Lothe og Gunhild Vatn.

Oslo bys kunstnerpriser tildeles personer, grupper eller kulturvirksomheter som i det siste eller de seneste år har gjort en fremragende innsats innen Oslos kunstliv.