2021

The Artist Visit / Kunstnerbesøket 

From NK's website: In the series «The artist visit», we at Norwegian Association of Arts and Crafts have visited the artists where the magic happens – in their workshops! Get a unique insight into how skilled material-based artists work, and get to know the people behind the art better.

Ceramic artist Linda Jansson Lothe's work can be seen as a tribute to the analog, handmade, time-consuming and slow processes. She works with both sculptural art and more use-oriented art, where the narrative is a common hub. By triggering our collective subconscious, Lothe wants to do things that are personal but recognizable by many. She is fascinated by contrasts, and what happens in the field of tension between the "beautiful" and the "ugly".


Fra NKs nettsted: I serien «Kunstnerbesøket» har vi i Norske Kunsthåndverkere besøkt kunstnerne der magien skjer – nemlig i verkstedet deres! Få et unikt innblikk i hvordan dyktige materialbaserte kunstnere arbeider, og bli bedre kjent med menneskene bak kunsten.

Keramikk-kunstner Linda Jansson Lothes arbeider kan sees på som en hyllest til det analoge, håndlagde, tidkrevende og de langsomme prosessene. Hun jobber både med skulpturell kunst og mer bruksorientert kunst, der det fortellende er et felles nav. Ved å trigge vår kollektive underbevissthet, ønsker Lothe å gjøre ting som er personlige men som kan kjennes igjen av mange. Hun er fascinert av kontraster, og det som skjer i spenningsfeltet mellom det «vakre» og det «stygge».

See the movie here / Se filmen her